Skip to main content

Shromažďovací

Často jsou označované také jako pilinové záchody. Jejich princip je založen právě na zasypávání exkrementů pilinami. Konstrukce záchodů je velmi jednoduchá. Stačí pouze vhodný zásobník opatřit sedátkem a v další nádobě mít připraven zásypový materiál s lopatkou. V zásobníku se shromažďují moč a stolice dohromady. Zásyp provádíme po každé velké potřebě. Při dodržování těchto jednoduchých pravidel záchod nezapáchá, pohled do něj není odpuzující a neláká hmyz. Po naplnění zásobníku jeho obsah nasypeme do kompostu a překryjeme trávou, listím nebo slámou. Kompostovacím procesem jsou zničeny nežádoucí patogeny obsažené v lidských výkalech. Minimální doba kompostování je šest měsíců. Jsou vhodné do chatek, kadibudek, karavanů nebo je lze využít jako záložní záchody.

Výhody: Mobilnost, jednoduchost, nízká cena, živiny pro rostliny, nevyžadují elektrické připojení, fungují bez ohledu na teplotu okolí.
Nevýhody: Rychlé plnění zásobníku, časté vynášení, nutnost provádět zásyp.

Pilinka 504

Pilinka 504 je nejjednodušší shromažďovací záchod. Je lehký, stabilní a snadno přenosný.

Pilinka 504 plus

Pilinka 504+ je nejjednodušší shromažďovací záchod. Od Pilinky 504 se liší tím, že je v ní vložená další nádoba, která slouží jako jímací.

Sanitoa

Je velice elegantní pilinový shromažďovací záchod s komfortním posezením.