Skip to main content

Vyberte si záchodek

podle typu

Shromažďovací

Stolice a moč jsou jímané dohromady. Provádí se zásyp nejčastěji pilinami nebo rašelinou. Kompostování probíhá mimo toaletu.

Průsakové

Stolice a moč jsou jímané dohromady. Moč prosakuje dnem jímací nádoby. Moč je svedena do kanystru, trativodu nebo kanalizace. Provádí se zásyp nejčastěji pilinami. Kompostování probíhá mimo toaletu.

Separační

Stolice a moč jsou jímané odděleně. Stolice do jímací nádoby. Moč je svedena do kanystru, trativodu nebo kanalizace. Zásyp se neprovádí. Kompostování probíhá mimo toaletu.