Skip to main content

Průsakové

Průsakové záchody jsou dokonalejší shromažďovací záchody. I jejich princip je založen na zasypávání exkrementů pilinami. Jsou však vylepšené tím, že u nich dochází k následné separaci. V jímací nádobě se shromažďují moč a stolice dohromady. Otvory ve dně jímací nádoby moč prosakuje a je svedena do kanystru, trativodu nebo odpadu. Touto následnou separací se prodlužuje doba pro vynášení tuhé složky. Zásyp provádíme po každé velké potřebě. Při dodržování těchto jednoduchých pravidel záchod nezapáchá, pohled do něj není odpuzující a neláká hmyz. Po naplnění zásobníku jeho obsah nasypeme do kompostu a překryjeme trávou, listím nebo slámou. Pokud jímáme moč do kanystru, tak tímto výluhem prolejeme kompost nebo naředěným 1:8 s vodou můžeme zalévat zahradu. Kompostovacím procesem jsou zničeny nežádoucí patogeny obsažené v lidských výkalech. Minimální doba kompostování je šest měsíců. Jsou instalovány na stabilním místě. Jsou vhodné do chalup, chat, kadibudek nebo karavanů.

Výhody: Jednoduchost užívání a udržby, široké cenové spektrum, živiny pro rostliny, nevyžadují elektrické připojení, fungují bez ohledu na teplotu okolí. 
Nevýhody: Nutnost provádět zásyp.

 

Pilinka 504 S

Pilinka 504 S je nejjednodušší průsakový záchod.

Kekkila 50

Obrázek a tento krátký popis se edituje v Obsah > Články > Produkt > Pole > "Obrázek seznamu" a "Text seznamu"