Skip to main content

Separační

Separační kompostovací záchody oddělují moč od stolice. Toto rozdělení probíhá již pod sedátkem záchodu. Oddělením moči od stolice se až o 80% zvýší jímací kapacita zásobníku na tuhou složku. Moč se může zachytávat do kanystru nebo svádět do trativodu nebo do odpadu. V případě zachytávání do kanystru se může používat k prolití kompostu nebo po naředění 1:8 k zalévání zahrady. Tuhá složka se po naplnění zásobníku ukládá na kompost. 

Výhody: Elegantní vzhled, menší frekvence vynášení oproti shromažďovacím záchodům. Živiny pro rostliny. 
Nevýhody: Vyžadují připojení na elektrickou energii. Uživatelé si musí zvyknout na jejich používání. Muži musí i při malé potřebě sedět. 

Privy 500

Pro svépomocné zhotovení nejjednoduššího separačního záchodu.

Biolan simplett

Separační záchod Biolan Simplett je určen jak do kadibudek, tak do chat a chalup. Není vybaven elektrickým ventilátorem. Proto se u tohoto záchodu provádí zásyp krycím materiálem.

Weekend 7010

Separační záchod Weekend 7010 (Torp Isak) odpovídá všem novým požadavkům na moderní záchod. Jímací nádoba je v tělese záchodu. Elektrický ventilátor 12V. Vhodný pro chaty, chalupy, maringotky, odloučená pracoviště ...

Villa 9000

Separační záchod Villa 9000 patří mezi nejpromyšlenější separační záchody na trhu. Jímací nádoba je v tělese záchodu. Výkonný dvourychlostní ventilátor 230V. Vhodný pro chaty, chalupy, maringotky, odloučená pracoviště ....

Villa 9010

Separační záchod Villa 9010 patří mezi nejpromyšlenější separační záchody na trhu. Jímací nádoba je v tělese záchodu. Ventilátor 12V. Vhodný pro chaty, chalupy, maringotky, odloučená pracoviště ....

Villa 9020

Jímací nádoba je pod podlahou záchodové místnosti. Ventilátor 230V nebo 12V. Vhodný pro chaty, chalupy, maringotky, odloučená pracoviště ....