Skip to main content
 • pro vaší úlevu

  Ekozáchody

Záchody bez vody pro zdraví přírody

Jak by se Vám líbilo mít voňavý záchod bez potřeby vody?

Kompostovací záchod navíc nepotřebuje chemii, neláká hmyz, poskytne Vám hnojivo pro Vaši zahrádku a dobře vypadá. Ušetříte peníze za vodu, septik nebo kanalizaci a starosti s tím spojené.

Co je to?

Kompostovací záchody jsou ucelený systém hygienického zpracování lidských exkrementů. Systém se skládá z vlastního záchodového sezení a jímací nádoby. Místo splachování vodou se u většiny typů provádí zasypávání exkrementů zásypovým materiálem. Používají se piliny, rašelina, listí, sypká zemina, drcený papír nebo speciální mully dodávané výrobcem. Některé záchody jsou vybaveny odvětráváním. Obsah jímací nádoby ukládáme na kompost. Kompostováním jsou fekálie sanitovány a vzniklé hnojivo obohatí živinami půdu na vaší zahrádce.

Jak vybrat?

Při vybírání vhodného kompostovacího záchodu musíme vyhodnotit kolik lidí a jak často bude záchod užívat, kde bude záchod umístěn a je li k dispozici napojení na elektrický rozvod. Dále jak často chceme vynášet jímací nádobu na kompost, kolik chceme do záchodu investovat peněz a jaký komfort za to očekáváme.

Uplatnění

Nejčastěji to jsou zahrádky, chaty a chalupy. Zde si každý uživatel sám zajistí fungování kompostovacího systému. Velmi časté využití v současné době nachází v lesních školkách. Při správné organizaci údržby (svozu kompostovatelné suroviny) lze kompostovací záchody použít v parcích, na parkovištích, u sportovních zařízení, v kempech, na odloučených pracovištích apod.

Zdarma kniha

Kniha o kompostovacích záchodech. Kdo chce vědět o kompostovacích záchodech více, zde je odkaz na knihu od Josepha Jenkinse, kterou do češtiny přeložila Pavla Kosinová.

Rychlý přehled

Stolice a moč jsou jímané dohromady.
Provádí se zásyp nejčastěji pilinami.
Kompostování probíhá mimo toaletu.

 • Nejjednodušší. 

 • Mobilní.

 • Nejlevnější.

 • Nepotřebují elektřinu.

 • Neomezený počet uživatelů.

 • Nezávislý na teplotě okolí.

 • Časté vynášení.

 • Nutnost zásypu

Stolice a moč jsou jímané dohromady.
Moč prosakuje dnem jímací nádoby.
Moč je svedena do kanystru, trativodu nebo kanalizace.
Provádí se zásyp nejčastěji pilinami.
Kompostování probíhá mimo toaletu.

 • Různé možnosti provedení.

 • Široká cenová relace.

 • Neomezený počet uživatelů.

 • Nezávislý na teplotě okolí.

 • Nutnost zásypu.

Stolice a moč jsou jímané odděleně.
Stolice do jímací nádoby.
Moč je svedena do kanystru, trativodu nebo kanalizace.
Kompostování probíhá mimo toaletu.

 • Různé možnosti provedení.

 • Široká cenová relace.

 • Neomezený počet uživatelů.

 • Nezávislý na teplotě okolí.

 • Nevyžadují zásyp.

 • Potřebují k odvětrání elektřinu.

 • Muži musí při malé potřebě sedět.

Kompostovací záchody a úřady

Úřady ještě stále nejsou na užívání kompostovacích záchodů dostatečně připraveny. V případě nepochopení je potřeba úřady přesvědčit. Kromě toho, že ve světě je používání kompostovacích záchodů běžné, hovoří v jejich prospěch mnoho dalších argumentů:

 1. Obecně se ví, že je potřeba šetřit s vodou a pitnou obzvlášť. To kompostovací záchody splňují v plném rozsahu.
 2. Podle zákona o odpadech se má tvorbě odpadu předcházet. I tento bod kompostovací záchody plní
 3. Je to hra se slovy. Pokud lidské výkaly nenazveme odpadem, ale surovinou určenou k dalšímu zpracování kompostováním, už je situace jiná. Jejich původce se jich totiž jako odpadu zbavit nechce.
 4. Další možný výklad je, že lidské výkaly z kompostovacích záchodů spadají v katalogu odpadů do kolonky "kal ze septiků a žump" a ty se kompostovat smějí.
 5. Další silný argument je ochrana přírody. Vzniklý kompost obohacuje přírodu o živiny, které potřebují rostliny pro svůj růst.
 6. Vznikl nový Institut cirkulární ekonomiky, který by mohl na celou problematiku kompostovacích záchodů přinést nový pohled.

K dispozici máme návody výrobců a velmi přesvědčivá je kniha o využití lidského hnoje od Josepha Jenkinse "The Humanure Handbook" v českém překladu od Pavly Kosinové uvedený na stránkách Jaroslava Svobody www.ekozahrady.cz

Jan Betlach

majitel

Ekozáchody.cz