Záchody bez splachování - Kompostovací záchody - Ekozáchody - Ekotoalety
ekotoal    Výhody pro uživatele:      Kde najdou uplatnění:
    • nulová spotřeba vody  

   • nepotřebujete septik, kanalizaci
      nebo biologickou čističku   
   • nepoužíváte chemické náplně   
   • získáte cenné hnojivo    
   • neobtěžuje Vás zápach   
   • jednoduše instalujete   
   • úspoříte práci a peníze   

 

  • zahrádky, chaty, chalupy a rodinné domy

  • staveniště, odloučená pracoviště  
  • parkoviště, odpočívadla  
  • cyklostezky, běžecké tratě, sjezdovky  
  • prodejní stánky, prodejny bez sociálek  
  • tábořiště, kempy  
  • záložní toalety při živelných pohromách
  • senioři, tělesně postižení, malé děti

 prodej • výroba • pronájem • servis • poradenství • instalace

 
Novinka 2015 - keramický záchod s přímým spadem

Keramický záchod s přímým spadem nám umožňuje mít kompostovací záchod nerozeznatelný od splachovacích záchodů. Lze ho použít tam, kde je pod záchodem prostor pro jímací nádobu na exkrementy. Propojení záchodu s jímací nádobou, volba velikosti nádoby a systém odsávání je záležitostí individuálního posouzení. Lze ho použít jako běžný shromažďovací záchod nebo shromažďovací záchod s následnou separací. 

Způsob využití keramického záchodu s přímým spadem
 
Hygienické zpracování lidských exkrementů - kompostování PDF Tisk
Pondělí, 24 Březen 2014 15:07

Kompostovací záchody jsou systém určený ke shromažďování lidských výkalů (stolice a moči). Jsou zasypávány uhlíkovým krycím materiálem  za účelem vytvoření nezapáchající termofilní organické hmoty. Konečným produktem tohoto procesu je humus, který je vhodný pro pěstování rostlin. Termofilní fáze činí organický materiál hygienicky bezpečný tím, že ničí patogenní organismy. Nepotřebují ke své činnosti vodu, chemikálie ani přídavnou energii.

Celý článek...
 
Typy kompostovacích záchodů - rychlý přehled

Kompostovací záchody jsou ucelený systém hygienického zpracování lidských exkrementů. Systém se skládá z vlastního záchodového sezení, jehož součástí je jímací nádoba o objemu 25 až 50 litrů. Velkoobjemové jímací nádoby jsou umístěny mimo záchodové sezení v prostorách pod záchodem. Místo splachování se ve většině případů provádí zasypání exkrementů zásypovým materiálem. Jako zásypový materiál se používají piliny, rašelina, listí, sypká zemina, drcený papír nebo speciální mully dodávané výrobcem. Některé záchody jsou vybaveny odsáváním pro odvětrání pachu a vysoušení vlhkosti. Místo odplavení suroviny vodou do čističky nebo septiku vynášíme zaplněný zásobník na kompost. Kompostováním jsou fekálie sanitovány a vzniklé hnojivo obohatí živinami půdu na vaší zahrádce. Při vybírání vhodného ekozáchodu musíme vyhodnotit kolik lidí a jak často bude záchod užívat. Kde bude záchod umístěn. Je li k dispozici napojení na elektrický rozvod. Jak často chceme vynášet jímací nádobu na kompost. Kolik chceme do záchodu investovat peněz a jaký konfort za to očekáváme. 

Následné rozdělení je orientačním vodítkem při Vašem rozhodování: 

Typ

Popis

Výhody / nevýhody

Shromažďovací    

Odpad se shromažďuje do jímací nádoby.
Stolice a moč jsou jímané dohromady.
Provádí se zásyp nejčastěji pilinami.
Kompostování probíhá mimo toaletu.

Nejjednodušší. Přenosné.
Nejlevnější.
Nepotřebují elektřinu.
Neomezený počet uživatelů.
Nezávislý na teplotě okolí.
Časté vynášení.

 

Separační   Odpad se shromažďuje odděleně.
Stolice do jímací nádoby.
Moč do kanistru, trativodu nebo kanalizace.    
Zásyp vylepšuje kvalitu kompostu.
Kompostování probíhá mimo toaletu.

Různé možnosti provedení.
Široká cenová relace.
Neomezený počet uživatelů.
Pevné i přenosné.
V zimě může zamrzat odvod moči. 
Některé typy potřebují elektřinu.

 

MullToa Odpad se shromažďuje do jímací nádoby.
Stolice a moč jsou jímány dohromady.
Provádí se zásyp speciálním mulčem.
Kompostování probíhá uvnitř toalety.

Stabilně instalován.
Hotový kompost.
Závislý na teplotě okolí.
Náročnější na obsluhu.
Potřebují elektřinu
Omezený počet uživatelů.
Vyšší cenová relace.

 

Spalovací Stolice a moč jsou jímány dohromady.
Po použití toalety jsou spáleny.

Přenosný
Velká kapacita
Bez ventilačního potrubí
Minimum odpadu
Potřebují elektřinu
Složitější použití
Vysoká cena

 

Clivus Ekoster  Velkoobjemová jímací nádoba.
Stolice a moč jsou jímány dohromady.
Provádí se zásyp nejčastěji pilinami.
Kompostování probíhá uvnitř toalety.
Stabilně instalován.
Hotový kompost.
Náročnější stavební příprava.

Omezený počet uživatelů.
Vyšší cenová relace.
 

Správa webu

   Pro Honzu vytvořil: David Horáček
© 2012 - 2014

Počítadlo návštěv

TOPlist

Hosté na webu

Právě připojeni - host: 1 

Počítadlo článků

Počet zobrazení článků : 87138

Založeno na Joomla!. XHTML and CSS.